Prague CC v Prague Barbarians CC

BATTING:
    Barbarians             Prague
1 Steve Ridgil bowled Suditha 3     1 Sean bowled Steve R 2
2 Jason Chin caught b Sahijwani 6     2 Michael Chessum   run out 2
3 Phil Gowers bowled Deshmoyni 6     3 Jitendra Singh  bowled Jason 4
4 Steve Elder sumped b Drake 3     4 Manjeet Malik caught b Steve R 18
5 Jerome Hunt stumped b Drake 2     5 Suditha Udugalage  bowled Steve R 7
6 Steve Reade bowled Talacko 1     6 Manish Sahijwani    not out 6
7 Geoff Hayward caught b Drake 8     7 Rohit Deshmoyni    not out 0
8 Andy Goodwin caught b Drake 7     8        
9 Steve Roberts bowled Drake 0     9        
10 Hervoya Rodic   not out  0     10        
11 James Dean bowled Drake 0     11        
Extras       23     Extras       23
Total   all out  29 overs 59     Total   for 5  8.2 overs 62
BOWLING:
  O M R W       O M R W
Suditha 5 1 9 1     Jerome 3 0 15 0
Malik 4 0 12 0     Steve R 4 0 30 3
Deshmoyni 4 0 11 1     Jason 1 0 12 1
Sahijwani 5 4 3 1     Steve E 0.2 0 4 0
Talacko 5 0 10 1              
Drake 5 2 8 6              
Vislous  1 0 6 0              
                       
                       
Published/updated: 2008/06/25 - 08:12